Ambassade van België in Saoedi-Arabië
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 

Vanaf 10.12.2018 zijn alle Palestijnse onderdanen, ongeacht of zij in het bezit zijn van een Palestijns paspoort of een vluchtelingendocument afgegeven door een ander land, verplicht om een ​​transitvisum (=visum) te bekomen wanneer ze via een Schengen-luchthaven naar een niet-Schengenland vliegen".

"Vanaf 01.12.2018 zijn tevens vingerafdrukken vereist voor alle visumaanvragen voor lang verblijf (nationaal D-visum), hetgeen een persoonlijke aanmelding bij het visumverzoek impliceert."

LET OP: voor een visum lang verblijf (visum D) moeten aanvragen vanuit Oman worden ingediend bij het Belgische consulaat in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Voor meer informatie over visum D, zie de volgende link: https://diplomatie.belgium.be/nl/naar-belgie-komen/visum-voor-belgie
 

VFS Global Riyadh Makkah Road, Al Hala District 
Riyadh - KSA
VFS Global Jeddah Suwaid Bin Sakher Street, Al Mohammadiya, District 1
Jeddah - KSA
VFS Global Alkhobar King Faisal Road, Rakka District
Alkhobar - KSA

Website: www.vfsglobal.com/belgium/saudiarabia/
Email: info.belgiumksa@vfshelpline.com
Telefoon: 920006041

 

Openingsuren:

Indienen aanvraag: zondag tot donderdag 09:00 tot 15:00
Ophaling paspoort: zondag tot donderdag 09:00 tot 17:00

 

 

Gelieve er rekening mee te houden dat aanvragers:

  • een afspraak dienen te maken via VFS ipv zich naar de ambassade te begeven; en
  • hun visumaanvraag zullen moeten indienen bij de Belgische Visa Application Desk in het Joint Visa Application Centre (adressen hierboven vermeld) en niet bij de ambassade
  • In sommige gevallen dient men zich aan te melden voor een interview bij de ambassade nadat de aanvraag werd ingediend bij de Belgische Visa Application Desk. De afspraak voor het interview wordt georganiseerd door VFS.

 

MEDEDELING

Bereidheid om zich te integreren in de Belgische samenleving – Nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde vanaf 25.01.2017

De inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving van een vreemdeling die gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf van langer dan 3 maanden in België worden voortaan gecontroleerd door de Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken).

Wij raden u ten zeerste aan de site van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen voor de volledige uitleg over deze nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde (www.dofi.fgov.be > Snelle links > Integratiebereidheid in de Belgische samenleving).