Legalisatie van documenten

Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe u een document kunt legaliseren.

  1. Laatst bijgewerkt op

Openingsuren

Maandag van 13:00 tot 15:00: de Ambassade ontvangt uw documenten.

Donderdag van 13:00 tot 15:00: de Ambassade geeft uw documenten terug.

De enige methode om te betalen is met bankkaart (krediet-/debietkaart) of overschrijving.

Legalisatieprijs is 84 SAR/stempel.

Vanaf 14 december 2020 legaliseert de Ambassade documenten elektronisch zonder dat er een sticker op het originele document wordt geplakt. Documenten moeten nog steeds op papier worden ingediend. Ze worden echter elektronisch ondertekend en per e-mail verzonden. Met een door de ambassade verstrekt referentienummer is het gelegaliseerde document toegankelijk op de website van LegalWeb.


Apostille

Met ingang van 7 december 2022 is Saudi-Arabië toegetreden tot het Haags Apostilleverdrag, waarmee de legalisatievereiste voor buitenlandse openbare documenten is afgeschaft.
Vanaf vandaag hoeven officiële documenten uit Saoedi-Arabië niet langer gecontralegeerd te worden voor België & Luxemburg.

Houd er rekening mee dat de apostille alleen beschikbaar is voor originele documenten (of gewaarmerkte kopieën die zijn afgegeven door dezelfde instantie die het origineel heeft uitgegeven). Geapostilleerde fotokopieën kunnen het originele document niet vervangen.

De legalisatie of apostille heeft geen vervaldatum, maar als het document een beperkte geldigheidsduur heeft, is die van de legalisatie of apostille evenzeer beperkt.

Meer informatie om de apostilleservice aan te vragen


Algemeen

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de Zoekcriteria gebruiken.