Nationaliteit

  1. Zuletzt aktualisiert am

Wetgeving over draagmoederschap

De Federale Belgische Regering erkent wettelijk gezien niet dat Belgische onderdanen de procedure van draagmoederschap nastreven in het buitenland. Bijgevolg zullen voor de Belgische autoriteiten alle buitenlandse documenten in deze context afgegeven zonder wettelijke gevolgen blijven. Het zal verboden zijn een Belgisch paspoort, voorlopig paspoort, laissez-passer of zelfs visum af te geven aan het kind geboren via draagmoederschap. Bij onmogelijkheid om een reisdocument te verkrijgen voor het kind uit een draagmoeder geboren, zullen de beoogde ouders de bevoegde Belgische rechtbank moeten adresseren. Eens het kind geboren uit een draagmoeder aankomt in België, is de bevoegde gemeente verantwoordelijk voor verdere administratieve zaken.


Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) bevat de wettelijke bepalingen aangaande de Belgische nationaliteit en de Minister van Justitie is “hoeder” van de Belgische nationaliteit. De dienst Nationaliteit van de FOD Justitie waakt dus over de juiste toepassing van het WBN.

Lees meer...